book/4051
subpage/107/4064
taxonomy/term/71
太湖大学堂愿景
以生命科学为基础,实践人文精神
太湖大学堂是顶端的学术和宝修中心。大学堂以生命科学为基础,不断探究生命本源,是促进东西文化交流的教育基地。
太湖大学堂使命
培养精气神具足,并具传承中国文化使命的华人让他们具备世界观,能融入国际并贡献於社会
大学堂秉承实修、实证、反思、研究与创新的理念,不断孕育、孵化种子人才,长契潜移默化之教化工程。
太湖大学堂使命
  • 一、 立身不求无患,身无患则贪欲易生。
  • 二、 处世不求无难,世无难则骄奢必起。
  • 三、 究心不求无障,心无障则所学躐等。
  • 四、 行道不求无魔,道无魔则誓愿不坚。
  • 五、 谋事不求易成,事易成则志存轻慢。
  • 六、 交情不求益吾,交益吾则亏损道义。
  • 七、 於人不求顺适,人顺适则心必自矜。
  • 八、 施德不求望报,德望报则意有所图。
  • 九、 见利不求沾分,利沾分则痴心亦动。
  • 十、 被抑不求急明,抑急明则怨恨滋生。

走进太湖大学堂

? ? 太湖大学堂,二○○一年始得破土兴建。该处占地二百余亩,就在上海西南一百一十公里,及苏州之南约六、七十公里地方的太湖之滨。
?
? ? 太湖大学堂目前有行政主楼、禅堂、象法堂、五号楼、六号楼、七号楼、八号楼、九号楼、十号楼。所有建筑以回廊相连,白墙青瓦的中国风又夹杂着西方钟楼风格,极具中西合璧之味。
?
? ? 特别一提的是禅堂,一层是讲堂,第二层为可容纳二百多人的禅堂。这个禅堂,在空气、光线、音声、温度等各方面的精心设计,可称独步世间,有识者评为前无古人之创举,应属中国禅文化一大进步。 ? ? ??
?
? ? 大学堂的运作方式,略有几个特点:
?
? ? 一、非一般学校性质,采取与中外大学或文化团体签约,对特定主题进行合作。
?
? ? 二、致力於新时代中华传统文化的研讨与发扬,倡导深化基础教育及社会教育的重要性。
?
? ? 三、放眼世界,推展中西人文科技文化实质的融会贯通。
?
? ? 四、对於宗教文化,重点在学术及实证,故不举办宗教性活动。